دستورالعمل هایی که به کارتون میاد

به شب‌تاب خوش اومدین!

اینجا یسری کارها رو براتون گفتیم که کمکتون کنه چطوری از شب‌تابتون استفاده کنین.

هر پک محصول، شامل یک پروژکتور، دیسکت‌های دیجیتال قصه (حلقه قصه) و یک بروشور نحوه استفاده ست.

با تمام این قسمت ها و نحوه کار آنها آشنا خواهیم شد. ابتدا دستگاه شب‌تاب خود را از بسته بندی خارج کنید.

پروژکتور شب‌تاب، که اصلی‌ترین قسمت پک هست. از طریق شب‌تاب میتونین تصاویر قصه‌ها رو روی سقف یا دیوار اتاق بندازین و با چرخوندن حلقه قصه همزمان با متن داستان جلو برین!

shabtaab's story reels


دیسکت‌های دیجیتال قصه یا همان حلقه‌های قصه، قسمت دوم کار با شب‌تاب هستن، که باید داخل مینی پروژکتور قرار بگیرن تا بتونین تصاویرش رو ببینین.
این حلقه‌های دیجیتال انحصارا و تنها برای کار با خود دستگاه شب‌تاب طراحی شده‌اند.