parande

لــذت دیـــــدن قصـــــه هــــا ...

شب‌تاب

براي کودکان و پدر مادرايیه

که عاشششق کتاب خوندنن!

قصه‌هاي جذاب
تصـاویر زیبـــــــا
موسیقی زمینه!

شــب‌تـــــاب، قصــــــه‌های جـــــــــــذابی برای بچه ها داره

همراه با تصـاویر زیبای پروژکتوری و موسیقی زمینه!

تازه صدای هر اتفاق و شخصيت رو هم كه خواستين، ميتونين بشنوين!

 شب‌تاب مناسبه نوزادان، کودکان و پدر مادرايیه که عاشششق کتاب خوندنن!

گلدون
abr3

همه ما مادر و پدرها وهمینطور همه بچه‌ها احتیاج داریم بعد از یه روز پر از کار، یه جای دنجو گرم خونه کنار هم بشینیمو لحظه های خوب و صمیمی رو بگذرونیم…
درست مثل جادوی قصه ها…

مامان باباها،
عاشق شب‌تاب ميشن!
بشنويد كه
شب‌تاب
چطور تونسته
شوق كتاب
خوندن در بقيه
خونواده‌ها رو
بوجود بياره

مامان- باباها

عاشق شب‌تاب میشن!

وقت قصه‌ آخر شب، زمانیه که بچه ها به مامان-باباهاشون نزدیکتر میشنو ارتباط صمیمی برقرار میکنن. این لحظات خاطراتی رو در ذهن بچه‌ها حک میکنه که نسل به نسل منتقل میشه. از والدین واقعی بشنوین که شب‌تاب چطوری با روشی جدید و جذاب، به این سنت جاودانه هیجان و انگیزه میبخشه!

abr-parvane

اینجا می‌تونین با قصه هامون آشنا بشین ...